Thông Báo


Ơn Gọi Dòng Nữ Đa Minh Houston
Please follow the link above for further information

In-Person Vocation Discernment Retreats
December 16-20, 2022Ơn Gọi Dòng Nam Tu Xá Thánh Đa Minh

COME AND SEE
Phụ Tỉnh Việt Nam Đa-Minh
Việt Nam Hải Ngoại sẽ tổ chức Tuần Tìm Hiểu Ơn Gọi
Ngày: 27-30 tháng 12, 2022 
Tại: Tu Xá Thánh Đa Minh
12505 Ann Louise Rd
Houston, TX 77086
Liên lạc: Fr. Hoàng Anh, OP, (832) 283-6258
Email: thomasnguyenanh@yahoo.com
 
 
GS2022 web
Thông Báo

 
Giáo xứ cần nhiều quý vị ân nhân, gia đình, hội đoàn, cơ sở thương mại quảng đại bảo trợ các phẩm vật để chương trình xây dựng Quảng Trường Các Thánh Tử Đạo Việt Nam sớm thành hiện thực. Các phẩm vật cần được bảo trợ là: Tượng Đài Chúa Cứu Thế, Phù Điêu Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Bàn Thờ, và các Chặng Đàng Thánh Giá. Xin liên lạc văn phòng giáo xứ (623) 312-0455.

Giáo xứ xin chân thành cám ơn.

 
 
Bản tin hàng tuần tháng 10 năm 2022

Bản tin hàng tuần tháng 10 năm 2022

 •   02/10/2022 11:49:00 AM
 •   Đã xem: 150

Bản tin hàng tuần tháng 9 năm 2022

Bản tin hàng tuần tháng 9 năm 2022

 •   04/09/2022 04:27:00 AM
 •   Đã xem: 133

Bản tin hàng tuần tháng 8 năm 2022

Bản tin hàng tuần tháng 8 năm 2022

 •   14/08/2022 08:47:00 AM
 •   Đã xem: 140

Bản tin hàng tuần tháng 7 năm 2022

Bản tin hàng tuần tháng 7 năm 2022

 •   03/07/2022 05:28:00 AM
 •   Đã xem: 226

Bản tin hàng tuần tháng 6 năm 2022

Bản tin hàng tuần tháng 6 năm 2022

 •   05/06/2022 10:43:00 AM
 •   Đã xem: 236

Bản tin hàng tuần tháng 5 năm 2022

Bản tin hàng tuần tháng 5 năm 2022

 •   01/05/2022 04:35:00 AM
 •   Đã xem: 223

Bản tin hàng tuần tháng 4 năm 2022

Bản tin hàng tuần tháng 4 năm 2022

 •   03/04/2022 03:45:00 AM
 •   Đã xem: 224

Bản tin hàng tuần tháng 3 năm 2022

Bản tin hàng tuần tháng 3 năm 2022

 •   06/03/2022 09:48:00 AM
 •   Đã xem: 222

Bản tin hàng tuần tháng 2 năm 2022

Bản tin hàng tuần tháng 2 năm 2022

 •   06/02/2022 08:21:00 AM
 •   Đã xem: 298

Bản tin hàng tuần tháng 1 năm 2022

Bản tin hàng tuần tháng 1 năm 2022

 •   02/01/2022 11:20:00 AM
 •   Đã xem: 299

Bản tin hàng tuần tháng 12 năm 2021

Bản tin hàng tuần tháng 12 năm 2021

 •   05/12/2021 05:04:00 AM
 •   Đã xem: 324

Bản tin hàng tuần tháng 11 năm 2021

Bản tin hàng tuần tháng 11 năm 2021

 •   14/11/2021 05:28:00 AM
 •   Đã xem: 336

Bản tin hàng tuần tháng 10 năm 2021

Bản tin hàng tuần tháng 10 năm 2021

 •   03/10/2021 11:23:00 AM
 •   Đã xem: 386

Bản tin hàng tuần tháng 9 năm 2021

Bản tin hàng tuần tháng 9 năm 2021

 •   05/09/2021 10:11:00 AM
 •   Đã xem: 399

Bản tin hàng tuần tháng 8 năm 2021

Bản tin hàng tuần tháng 8 năm 2021

 •   01/08/2021 09:12:00 AM
 •   Đã xem: 445

Bản tin hàng tuần tháng 7 năm 2021

Bản tin hàng tuần tháng 7 năm 2021

 •   04/07/2021 09:57:00 AM
 •   Đã xem: 424

Bản tin hàng tuần tháng 6 năm 2021

Bản tin hàng tuần tháng 6 năm 2021

 •   06/06/2021 10:46:00 AM
 •   Đã xem: 398

Bản tin hàng tuần tháng 5 năm 2021

Bản tin hàng tuần tháng 5 năm 2021

 •   02/05/2021 07:20:00 AM
 •   Đã xem: 459

Bản tin hàng tuần tháng 4 năm 2021

Bản tin hàng tuần tháng 4 năm 2021

 •   04/04/2021 09:19:00 AM
 •   Đã xem: 486


Các tin khác

Giờ Lễ
CHƯƠNG TRÌNH PHỤNG VỤ

GIỜ LỄ CUỐI TUẦN

-       Thứ Bảy: 7:00 PM (thay cho Chúa Nhật)
-       Chúa Nhật: 8:00 AM & 10:00 AM

GIỜ LỄ NGÀY THƯỜNG

Thứ Hai – Thứ Sáu:
-       7:00 PM Kinh Mân Côi
-       7:30 PM Thánh lễ
Thứ Bảy:
-       8:00 AM Thánh lễ 

CHẦU THÁNH THỂ

Thứ Sáu Đầu Tháng  ngay sau Thánh lễ 7:30 PM
Chúa Nhật Đầu Tháng lúc 1:10 PM dành cho các em trong Trường Thánh Don Bosco.


THÔNG TIN LIÊN LẠC
 

CHA CHÁNH XỨ

Fr. Nguyễn Minh Đức, O.P.
Office: (602) 395-0421
Cell: (623) 312-0455
 

CHA PHÓ XỨ

Fr. Nguyễn Hoàng Anh, O.P.   
Phone: (832) 283-6258

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây