Thông Báo


Ơn Gọi Dòng Nữ Đa Minh Houston
Houston Dominican Sisters Retreat - March 11-16, 2023

Ơn Gọi Dòng Nam Tu Xá Thánh Đa Minh

Liên lạc: Fr. Hoàng Anh, OP, (832) 283-6258
Email: thomasnguyenanh@yahoo.com
 
 
Thông Báo

 
Giáo xứ cần nhiều quý vị ân nhân, gia đình, hội đoàn, cơ sở thương mại quảng đại bảo trợ các phẩm vật để chương trình xây dựng Quảng Trường Các Thánh Tử Đạo Việt Nam sớm thành hiện thực. Các phẩm vật cần được bảo trợ là: Tượng Đài Chúa Cứu Thế, Phù Điêu Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Bàn Thờ, và các Chặng Đàng Thánh Giá. Xin liên lạc văn phòng giáo xứ (623) 312-0455.

Giáo xứ xin chân thành cám ơn.

 
 
Bản tin hàng tuần tháng 2 năm 2023

Bản tin hàng tuần tháng 2 năm 2023

 •   06/02/2023 11:01:00 AM
 •   Đã xem: 131

Bản tin hàng tuần tháng 1 năm 2023

Bản tin hàng tuần tháng 1 năm 2023

 •   02/01/2023 10:49:00 AM
 •   Đã xem: 43

Bản tin hàng tuần tháng 12 năm 2022

Bản tin hàng tuần tháng 12 năm 2022

 •   04/12/2022 10:54:00 AM
 •   Đã xem: 223

Bản tin hàng tuần tháng 11 năm 2022

Bản tin hàng tuần tháng 11 năm 2022

 •   06/11/2022 05:34:00 AM
 •   Đã xem: 174

Bản tin hàng tuần tháng 10 năm 2022

Bản tin hàng tuần tháng 10 năm 2022

 •   02/10/2022 11:49:00 AM
 •   Đã xem: 255

Bản tin hàng tuần tháng 9 năm 2022

Bản tin hàng tuần tháng 9 năm 2022

 •   04/09/2022 04:27:00 AM
 •   Đã xem: 225

Bản tin hàng tuần tháng 8 năm 2022

Bản tin hàng tuần tháng 8 năm 2022

 •   14/08/2022 08:47:00 AM
 •   Đã xem: 206

Bản tin hàng tuần tháng 7 năm 2022

Bản tin hàng tuần tháng 7 năm 2022

 •   03/07/2022 05:28:00 AM
 •   Đã xem: 300

Bản tin hàng tuần tháng 6 năm 2022

Bản tin hàng tuần tháng 6 năm 2022

 •   05/06/2022 10:43:00 AM
 •   Đã xem: 304

Bản tin hàng tuần tháng 5 năm 2022

Bản tin hàng tuần tháng 5 năm 2022

 •   01/05/2022 04:35:00 AM
 •   Đã xem: 280

Bản tin hàng tuần tháng 4 năm 2022

Bản tin hàng tuần tháng 4 năm 2022

 •   03/04/2022 03:45:00 AM
 •   Đã xem: 278

Bản tin hàng tuần tháng 3 năm 2022

Bản tin hàng tuần tháng 3 năm 2022

 •   06/03/2022 09:48:00 AM
 •   Đã xem: 283

Bản tin hàng tuần tháng 2 năm 2022

Bản tin hàng tuần tháng 2 năm 2022

 •   06/02/2022 08:21:00 AM
 •   Đã xem: 368

Bản tin hàng tuần tháng 1 năm 2022

Bản tin hàng tuần tháng 1 năm 2022

 •   02/01/2022 11:20:00 AM
 •   Đã xem: 378

Bản tin hàng tuần tháng 12 năm 2021

Bản tin hàng tuần tháng 12 năm 2021

 •   05/12/2021 05:04:00 AM
 •   Đã xem: 381

Bản tin hàng tuần tháng 11 năm 2021

Bản tin hàng tuần tháng 11 năm 2021

 •   14/11/2021 05:28:00 AM
 •   Đã xem: 397

Bản tin hàng tuần tháng 10 năm 2021

Bản tin hàng tuần tháng 10 năm 2021

 •   03/10/2021 11:23:00 AM
 •   Đã xem: 447

Bản tin hàng tuần tháng 9 năm 2021

Bản tin hàng tuần tháng 9 năm 2021

 •   05/09/2021 10:11:00 AM
 •   Đã xem: 461

Bản tin hàng tuần tháng 8 năm 2021

Bản tin hàng tuần tháng 8 năm 2021

 •   01/08/2021 09:12:00 AM
 •   Đã xem: 503


Các tin khác

Giờ Lễ
CHƯƠNG TRÌNH PHỤNG VỤ

GIỜ LỄ CUỐI TUẦN

-       Thứ Bảy: 7:00 PM (thay cho Chúa Nhật)
-       Chúa Nhật: 8:00 AM & 10:00 AM

GIỜ LỄ NGÀY THƯỜNG

Thứ Hai – Thứ Sáu:
-       7:00 PM Kinh Mân Côi
-       7:30 PM Thánh lễ
Thứ Bảy:
-       8:00 AM Thánh lễ 

CHẦU THÁNH THỂ

Thứ Sáu Đầu Tháng  ngay sau Thánh lễ 7:30 PM
Chúa Nhật Đầu Tháng lúc 1:10 PM dành cho các em trong Trường Thánh Don Bosco.


THÔNG TIN LIÊN LẠC
 

CHA CHÁNH XỨ

Fr. Nguyễn Minh Đức, O.P.
Office: (602) 395-0421
Cell: (623) 312-0455
 

CHA PHÓ XỨ

Fr. Nguyễn Hoàng Anh, O.P.   
Phone: (832) 283-6258

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây