Thông Báo


Ơn Gọi Dòng Nữ Đa Minh Houston
Houston Dominican Sisters

Liên lạc: Sr. Catherine Teresa Duyen Anh, OP, (832) 277-4707
Email: vocation@dsmip.org
https://houstondominicans.org/


Ơn Gọi Dòng Nam Tu Xá Thánh Đa Minh

COME AND SEE: Tuần tìm hiểu ơn gọi

Đợt I: Dec 26, 2023 - Dec 29, 2023
Đợt II: May 28, 2024  - May 31, 2024

Tại Tu Xá Thánh Đa Minh
12314 Old Foltin Rd, Houston, TX 77086

Liên lạc: Cha Thomas Aquinas Trần Thiên Ân, OP, (832) 692-4761 hoặc cha Hoàng Anh, OP, (832) 283-6258
 
Tuần Tìm Hiểu Ơn Gọi
Bản tin hàng tuần tháng 10 năm 2023

Bản tin hàng tuần tháng 10 năm 2023

 •   30/09/2023 09:27:00 AM
 •   Đã xem: 239

Bản tin hàng tuần tháng 9 năm 2023

Bản tin hàng tuần tháng 9 năm 2023

 •   01/09/2023 05:07:00 PM
 •   Đã xem: 233

Bản tin hàng tuần tháng 8 năm 2023

Bản tin hàng tuần tháng 8 năm 2023

 •   11/08/2023 01:51:00 PM
 •   Đã xem: 256

Bản tin hàng tuần tháng 7 năm 2023

Bản tin hàng tuần tháng 7 năm 2023

 •   01/07/2023 08:25:00 PM
 •   Đã xem: 390

Bản tin hàng tuần tháng 6 năm 2023

Bản tin hàng tuần tháng 6 năm 2023

 •   03/06/2023 07:39:00 PM
 •   Đã xem: 353

Bản tin hàng tuần tháng 5 năm 2023

Bản tin hàng tuần tháng 5 năm 2023

 •   06/05/2023 02:36:00 PM
 •   Đã xem: 297

Bản tin hàng tuần tháng 4 năm 2023

Bản tin hàng tuần tháng 4 năm 2023

 •   02/04/2023 04:27:00 PM
 •   Đã xem: 310

Bản tin hàng tuần tháng 3 năm 2023

Bản tin hàng tuần tháng 3 năm 2023

 •   04/03/2023 09:19:00 PM
 •   Đã xem: 335

Bản tin hàng tuần tháng 2 năm 2023

Bản tin hàng tuần tháng 2 năm 2023

 •   05/02/2023 09:01:00 PM
 •   Đã xem: 359

Bản tin hàng tuần tháng 1 năm 2023

Bản tin hàng tuần tháng 1 năm 2023

 •   01/01/2023 08:49:00 PM
 •   Đã xem: 231

Bản tin hàng tuần tháng 12 năm 2022

Bản tin hàng tuần tháng 12 năm 2022

 •   03/12/2022 08:54:00 PM
 •   Đã xem: 409

Bản tin hàng tuần tháng 11 năm 2022

Bản tin hàng tuần tháng 11 năm 2022

 •   05/11/2022 03:34:00 PM
 •   Đã xem: 318

Bản tin hàng tuần tháng 10 năm 2022

Bản tin hàng tuần tháng 10 năm 2022

 •   01/10/2022 09:49:00 PM
 •   Đã xem: 434

Bản tin hàng tuần tháng 9 năm 2022

Bản tin hàng tuần tháng 9 năm 2022

 •   03/09/2022 02:27:00 PM
 •   Đã xem: 390

Bản tin hàng tuần tháng 8 năm 2022

Bản tin hàng tuần tháng 8 năm 2022

 •   13/08/2022 06:47:00 PM
 •   Đã xem: 353

Bản tin hàng tuần tháng 7 năm 2022

Bản tin hàng tuần tháng 7 năm 2022

 •   02/07/2022 03:28:00 PM
 •   Đã xem: 468

Bản tin hàng tuần tháng 6 năm 2022

Bản tin hàng tuần tháng 6 năm 2022

 •   04/06/2022 08:43:00 PM
 •   Đã xem: 459

Bản tin hàng tuần tháng 5 năm 2022

Bản tin hàng tuần tháng 5 năm 2022

 •   30/04/2022 02:35:00 PM
 •   Đã xem: 430

Bản tin hàng tuần tháng 4 năm 2022

Bản tin hàng tuần tháng 4 năm 2022

 •   02/04/2022 01:45:00 PM
 •   Đã xem: 419


Các tin khác

Giờ Lễ
CHƯƠNG TRÌNH PHỤNG VỤ

GIỜ LỄ CUỐI TUẦN

-       Thứ Bảy: 7:00 PM (thay cho Chúa Nhật)
-       Chúa Nhật: 8:00 AM & 10:00 AM

GIỜ LỄ NGÀY THƯỜNG

Thứ Hai – Thứ Sáu:
-       7:00 PM Kinh Mân Côi
-       7:30 PM Thánh lễ
Thứ Bảy:
-       8:00 AM Thánh lễ 

CHẦU THÁNH THỂ

Thứ Sáu Đầu Tháng  ngay sau Thánh lễ 7:30 PM
Chúa Nhật Đầu Tháng lúc 1:10 PM dành cho các em trong Trường Thánh Don Bosco.


THÔNG TIN LIÊN LẠC
 

CHA CHÁNH XỨ

Fr. Hoàng Thanh Sơn, O.P.
Office: (602) 395-0421
Cell: (346) 812-7106
 

CHA PHÓ XỨ

Fr. Nguyễn Hoàng Anh, O.P.   
Phone: (832) 283-6258

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây